Pedagogisk Psykologiska Problem. - Malmö : Pedagogisk-Psykologiska Institutionen, Lunds Universitet, 1964- - v. = Pedagogisk Psykologiska Problem.


PUBLICACIONES PERIODICAS